plnění autoklimatizace

Z každé autoklimatizace se i u nového vozu ztratí během roku cca 10% chladícího média, tím dochází ke snížení chladícího výkonu a k většímu namáhání mechanických komponentů.
V chladící soustavě je navíc rozprášen speciální olej, který má vysokou schopnost na sebe vázat vlhkost, která není v systému žádoucí a je třeba ji odstranit. Z tohoto důvodu výrobci doporučují údržbu, vyčistění a doplnění klimatizace, tedy chladící soustavy alespoň jednou ročně.

  Kontrola a plnění klimatizace
  Desinfekce klimatizace ozonem
  Chladící medium
  Plnící olej

Doplňovaní klimatizace